Упражнения

Обновление – сливане с енергийната същност

Застанете на крачка срещу стол или кресло, където ще  създавате образ на енергийната си същност. Затваряте очи, отпускате се и сътворявате енергийния образ на промененото си тяло – това е тяло, което не боледува, винаги е жизнено и младо, всичките му органи работят в уникална хармония помежду си. Хармонията на Вселената. Сътворявате образа на тази …

Обновление – сливане с енергийната същност Read More »

Упражнение: Самозалъгването – част 2

Кои са причините да се самозалъгаме? Готови ли сме да приложим честен и безпристрастен аналинтез към себе си и своите действия? Готови ли сме да изследваме и променяме себе си и своята паралелна реалност?

Упражнение: Честност и Отдаденост

В 97% от времето си ние мислим единствено и само за себе си и не наблюдаваме другите. Дори когато „условно“ мислим за другите, всъщност зад събития и обстоятелства, причини и фактори (всичките все външни) демонстрираме мислене за другите, като всъщност отново мислим за себе си…

Упражнения: Придадено значение

Обиждате ли се? Какво е за вас обидата? Допускате ли, че казаното може да е вярно или се защитавате „със зъби и нокти“? Направихте ли си аналинтез на собственото поведение, за да откриете къде и как се превръщате в парадокс за самите себе си…

Упражнение: Сух пост

Сухият пост е практика за пречистване на тялото и ума, която се смята за доста крайна. Тя се състои в това, че за определен период от време не приемаме нито храна, нито вода. Ползата за тялото е огромна, защото то самостоятелно отстранява неадаптираните клетки и тъкани. Желателно е да сме се освободили от голяма част …

Упражнение: Сух пост Read More »

Упражнение: Самозалъгване

Много често се смятаме за положително настроени. В същото време все някой пречи, все от нещо сме недоволни. Такива мисли минават през главата и биват изразявани гласно. Затова се дебнете като хищник за всяка условност или негативност, вслушайте се какво говорите. Ако това е трудно, запишете се… Да си създадем правило, критерий за негативно и …

Упражнение: Самозалъгване Read More »

Упражнение: Бързо вземане на решения

Как да вземаме решение като ползваме енерго-информационото поле при нужда за бързи и ефективни действия, решения, избори? Вариант 1: Упражнение Везна  Затваряме очи, представяме си везната на Темида с двете блюда. „Поглеждаме“ блюдата и виждаме, че на едното пише „Да“, а на другото „Не“ – тогава задаваме въпросът, който е от неотложна важност. Въпросът е необходимо …

Упражнение: Бързо вземане на решения Read More »

Упражнение: Практическо преобръщане част 1

https://vimeo.com/315064740 Направете си план – какъвто и да е – за бъдещи ваши стъпки в семейство, работа и т.н. Първо отчетете на какво се базирате, на какво стъпвате, кое смятате като характеристика от вашите възможности за стабилна основа? Опишете опитностите, които са полезни за вас в следването на този план: ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. …

Упражнение: Практическо преобръщане част 1 Read More »

Упражнение: Практическо преобръщане… част 2

Сега направете упражнението от Част 1 за неща, събития, ситуации, храни, поведения…, които изобщо не ви харесват. Пример: Избройте всички негативни (извън вашия комфорт) за вас ситуации, събития, храни, поведения и т.н. Можете ли да откриете, да осмислите и осъзнаете позитивните качества, характеристики и възможности на изброеното от вас и за финал – да го приложите с …

Упражнение: Практическо преобръщане… част 2 Read More »

Shopping Cart