Търсене
Close this search box.

Когиталност

Щастлива Коледа!

Всеки край е ново начало. Всяко начало е избор за промяна. Преживяното не може да се повтори. Затова винаги избираме да преживяваме изборите си. Този, който търси и не се спре в своето търсене, ВИНАГИ намира онова, което търси. Когато отворим сърцето си за промяната, се разгръщаме до безкрайност и творим паралелната реалност на собствените […]

Щастлива Коледа! Read More »

Упражнение: Самозалъгването – част 2

Кои са причините да се самозалъгаме? Готови ли сме да приложим честен и безпристрастен аналинтез към себе си и своите действия? Готови ли сме да изследваме и променяме себе си и своята паралелна реалност?

Упражнение: Самозалъгването – част 2 Read More »

Упражнение: Честност и Отдаденост

В 97% от времето си ние мислим единствено и само за себе си и не наблюдаваме другите. Дори когато „условно“ мислим за другите, всъщност зад събития и обстоятелства, причини и фактори (всичките все външни) демонстрираме мислене за другите, като всъщност отново мислим за себе си…

Упражнение: Честност и Отдаденост Read More »

Упражнения: Придадено значение

Обиждате ли се? Какво е за вас обидата? Допускате ли, че казаното може да е вярно или се защитавате „със зъби и нокти“? Направихте ли си аналинтез на собственото поведение, за да откриете къде и как се превръщате в парадокс за самите себе си…

Упражнения: Придадено значение Read More »

Взаимодействие на вълните. Холограми.

взаимодействие на вълните Холограми.Интерференция. Дифракция. Движението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо! В статията разглеждаме различните явления, свързани с взаимодействието и разпространението на вълните. Интерференцията се получава в резултат на наслагване на две или повече вълни. От значение е вълните да се намират в една и съща част от пространството, за да могат да си взаимодействат.

Взаимодействие на вълните. Холограми. Read More »

Хиперсфера

Терминът „хиперсфера“ е въведен от Дънкан Сомървил. Представлява набор от точки в постоянно разстояние от дадена точка, наречена неин център, но изборът на център и радиус са семейство свързани вероятности, наречено… случайно търсене.

Хиперсфера Read More »

Сила и ефект на Казимир

В квантовата теория на полето ефектът на Казимир е налягането от привличането между две плоски, успоредни метални плочи, поставени много близо една до друга във вакуум. То се дължи на намаляването на обичайния брой виртуални частици в пространството между плочите.

Сила и ефект на Казимир Read More »

Триединство на отговорността ЕЛГО-ЛИО-Трансмутация

Нищо и Безкрайност са събрани в едно Цяло, намиращо се в пълен покой. В същото време всеки акт на мислене е предизвикана вибрация (движение) около този безкраен потенциал. Така в Нищото се оказва, че покой от гледна точка на линейното време няма. Всичко се движи, всичко вибрира…

Триединство на отговорността ЕЛГО-ЛИО-Трансмутация Read More »

Експеримент за двойния процеп (Йънг)

Този експеримент изиграва жизненоважна роля в приемането на вълновата теория на светлината в началото на ХIX век, противопоставяйки я на корпускулярната теория. По-късно откритието на фотоелектричния ефект (Хайнрих Херц, 1887) показва, че при различни обстоятелства светлината може да се държи така, сякаш е съставена от отделни частици. Тези на пръв поглед противоречиви открития спомагат да се отиде отвъд класическата физика, да се достигне до квантовата природа на светлината…

Експеримент за двойния процеп (Йънг) Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top