Търсене
Close this search box.

Трансформация на Болести

Затворете очи. Вдишайте дълбоко и бавно (с корема), задръжте вдишването и издишайте толкова бързо, колкото можете. Повторете, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. И още веднъж, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. Сега продължете с нормално дишане, като се отпуснете максимално. Отпуснете главата…, сега раменете…, гърба…, таза…, бедрата…, прасците.

Представете си плазмена топка в бледосин цвят на около 40 см над главата. Тя пулсира, искри и излъчва топлина и светлина в пространството. Пуснете тази топка да се движи през главата, по гръбначния стълб, до таза и я върнете обратно. Едно движение – две състояния-горе и долу. Каквото горе, това и долу… Щом сте убедени, че владеете движението на тази сфера, ускорете движението. Ускорете, докато топката изчезне и се превърне в стълб от синьо-светеща мъгла. В тъмното пространство над и под вас този стълб изчезва някъде в безкрайността…

Сега извикайте плазмената топка в средата на главата. Концентрирайте се и пуснете от нея лъч напред, който да заискри на около метър пред челото като бенгалски огън. Нещата се случват с позволение и пожелаване… Завъртете лъча хоризонтално в двете посоки – като периферия на шапка – наляво и надясно едновременно. Като два лъча в противоположни посоки. Това е отново едно действие в две състояния. Получава се светещ диск, който също може да се движи. Пуснете го да затрепти надолу-нагоре около цялото тяло. Възможно е да усетите топлина. Увеличаването на честотата на движение нагоре надолу води до образуването на колона от светлина, която се губи в безкрайността. Тунелът, който се образува, е канал, връзка с Цялото… Това е и гърлото на бутилката на Клайн. Оставете стълба, тунела и плазмената сфера да трептят и се огледайте в тъмното пространство пред вас. Очертайте контура на физическото си тяло като фигура с разперени настрани ръце. Пуснете обръч около ръцете, главата и краката… Завъртете го отляво надясно до образуване на сфера. Ускорете движението, докато обръчът се превърне в светеща мъгла. Сега образувайте втори обръч през гърдите, който да мине пред лицето и се затвори към гърба. Завъртете обръча отдясно наляво до образуване на сфера. Ускорете движението отново до светеща мъгла. Докато сферите са там, си пожелайте елипса – около ръцете, пред и зад гърдите. Тя ще се завърти сама, като образува елипсоид около ръцете и раменете. При тези, при които се върти отгоре надолу, от главата към корема, пожелайте да спре, а след това я завъртете отдолу нагоре, от корема към главата. Ускорете отново до светеща мъгла. Приемете пълната честотна синхронизация и допълване на всички елементи – стълбът от светлина, тунелът, двете сфери и елипсоидът да се синхронизират честотно помежду си. Вече всички честоти са налични – индивидуалната енергия на личността, кундалини, тунела за разгръщане, сферата на околната среда, малката сфера на логика и убеждения, както и елипсоида на жизнената енергия. В момента на синхроничност от гърдите ви ще „тръгне” сноп светлина. Свържете с пожелаване лъча зад вас с тунела и съдържащия се в него стълб. Оплетете лъча пред вас с тунела и стълба под краката. Пуснете се напред – да полетите по тази двойно оплетена светлина. В този миг самите вие сте лъча и преминавате през тъмното пространство. Огледайте се – движите се с огромна скорост и осветявате всеки обект, край който преминавате. Потърсете лиден – кръгче с кръст отдолу – като „огледало на Венера. Това е „анкх” – портал към безкрайните възможности. Преминете през него и… вече сте енергията, в енергийния свят!

Очертайте контура на физическото си тяло и поставете в него плазмената топка на мястото, където е сърцето. Пожелайте втора фигура от светлина – тази на двегодишното си Аз. Такива, каквито сте били на две годинки. Поставете втора ваша плазмена топка на мястото на сърцето. Между двете топки протича енергия – енергийната свързаност на самите вас с детето във вас. Да станем като децата – жизнени, бодри, готови за действие. Вижте как енергията прелива от вас в детето и обратно. Давате мъдрост, получавате жизненост и здраве. Добавете към тези фигури светещите контури на дървета – символ на правотата; искрящите очертания на скалите – символ на стабилността; огнената птица Феникс, която винаги се възражда от пепелта на собствените си пламъци… Прибавете змията като символ на мъдростта; медузата, живееща 100 хиляди години… Прибавете и всички недоразумения, болести и несполуки, които са вашата опитност от това проявление, ваши стари вибрации, които е нужно да отработите като ново тяло и жизненост – здраво, силно, желано…

Сега се приближете, прегърнете цялата тази светлинна феерия, разгърнати до безкрайността на Всичко, което Е. Трансформирани в единно Цяло вие, в този момент се превръщате в Източник – бяло-синкава плазмена топка. Всичко е във вас, в едновремие и единение, излъчвано от самите вас с благодарност и Любов. В това единно цяло сте приласкали и приели и болестите и техните причинители. Извикайте ги – нека се появят самите те и всички техни отражения. Приемете ги – те са част от вас. Благодарете им – те са ви научили на нещо – и ги размийте в общото трептене на Любов и отдаденост. Приемете всички. Вдишайте ги дълбоко, за да усетите единството и целостта им. Наблюдавайте как в плазмената ви топка се оформят вихри, потоци, всичко трепти и пулсира с ваши ритъм. Защото вие сте Източникът. Вие сте и силата, стремяща се да го преодолее. И единеното ви цяло аз прелива от възможности, които е необходимо да бъдат отдадени, да очертаят пътя на всяка същност. Така, заредени с Любов, вие разпръсквате и разгръщате тази радост и щастие, това здраве и благополучие към всеки и Всичко, което Е. Вдишвайте и издишвайте тази любов на съществуващото. Приемете и усетете вибрациите на отдаденост, за да приемете… Себе си и Всичко, което Е. Защото вие сте цялото. Вие сте и Пътят, и Източникът, и Животът. Сега просто дишайте дълбоко и бавно. Вдишайте любов и светлина и позволете те да се разпрострат и изпълнят всичко.

Активирате безкрайни реалности, в които съществуват и си взаимодействат всички елементи на Творението. Всяка тръпка, в която и да е част от Всичко, което Е, се отпечатва като честота във всяка ваша клетка, пренарежда невронните ви мрежи, преобразува убеждения и настройки. Променяте формата си непрекъснато, безкрайно, в безкрайни вариации и комбинации, в безкрайно разнообразие. Безкрайни преживявания и познание в един-единствен миг от вечността, в пространството на безкрая. Вдишайте безкрая в неговата цялост, защото Съществуването е Тук и Сега и няма нищо отвъд, няма начало или край. Всичко се съдържа във вас и всеки сте вие… Всеки избор взаимодейства с всеки друг избор по всички начини, които дават всички перспективи и вероятности на Всичко, което Е… Почувствайте енергията на този резонанс с цялото си същество. Защото вие сте самото Съществуване – вие сте… Всичко, което Е – и Пътят… и Източникът… и Животът…

Когато сте готови, отворете очи и бавно раздвижете крайниците и тялото.

1 thought on “Трансформация на Болести”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top