Приемане Паралелни Реалности

Приемете връзката с всичко, което вече съществува – между живота ви и всички едновременно протичащи реалности. Вижте всички връзки, всички нишки, информацията, съдържащи се в светлината, свързваща ви с Всичко, което Е – с разбирането на себе си като проявление. Стоите като светещ контур в центъра на зала, пълна с огледала. Заобиколени сте от собствените си отражения от всички страни, простиращи се в безкрайността, във всички посоки… Безкрайни вариации на отражения, версии и преживявания на всички различни персонажи, които представлявате и които могат да бъдат проявени в Творението. Нищо не е пропуснато. Всичко, което е плод на мисъл, сън, вероятност или въображение, се намира тук. Всяка една от тези вероятности е преживяване на някоя ваша версия. Но тази версия е ваше отражение – някъде, някак, някога, в едновременния момент на безкрайното Тук и Сега на Цялото, на Източника, на Всичко, което е. И тъй като всяко проявление е индивидуално и уникално, тези безкрайни версии-отражения се различават от вас. С малко или много, те са индивидуални, но ваши отражения. Може да изглеждат като други хора, от друго време, но пак са ваши отражения, а вие сте техни. Независимо дали изглеждат подобни или много различни, независимо дали са близо или далече, размити или изчистени, те са ваши отражения. А самите огледала се простират до безкрайността. Забележете, че огледалата също имат свои отражения в огледалата си, които имат свои отражения в техните… Безкрайна феерия от отражения. Завихрете, завъртете всичко това в обща светеща топка пред вас. Задвижете я по всички възможни начини, по които преживявате себе си – като енергия и мисловност, като същество или съзвездие, като ситуация или състояние, като избор. А сега с благодарност и любов поставете топката на мястото на сърцето си. Усетете тръпките на сливане, трептене и преживяване. Преживейте честотите на камъка и скалата, въздуха и ефира, тревата и дървото, животните и птиците, рибите, насекомите, пясъка, водата, земята, ядрото и атомите, планетите, Слънцето и галактиката, всички Вселени и създания, които са ваши отражения, слети в плазмената ви топка. Сега сте Всичко, което Е – Цялото… и неговото отражение… Вдишайте тези вибрации, приемете тази информация и позволете на знанието да се приюти в плазмената сфера на личната вибрация, за да усетите паралелните реалности. Преминавате като светещ лъч през тях като кадри и чувствате и преживявате единение и едновремие на материя и енергия… Вие сте Източникът, който съдържа всичко. Вие сте и Творението, което трепти чрез и във всички свои отражения, съществуващи в Един-Е-Ние. Вие сте реализацията на това Цяло, преливащо с отраженията на Всичко, което Е!

Всичко е създадено от вас, проектирано от вас, проявено и преживяно от самите вас. В момента сте планирали настоящето си физическо преживяване, за да преживеете промяна, растеж, откривателство, изненада, възхита, докато преминавате през милиарди паралелни реалности в секунда, докосвайки се до огнената страст на желанието да потънете в дълбоката празнота на самотата, да извървите всички пътища… към перспективата, която създава пътя… Вашият избор е поредната паралелна реалност. Вие активирате безкрайни реалности, които съществуват и взаимодействат, преливат във вас от една в друга. Всяка реалност се отпечатва като трептене във всяка клетка, пренарежда невронните ви мрежи, преобразува убеждения и настройки. Променяте формата си непрекъснато, безкрайно, в безкрайни вариации и комбинации, в безкрайно разнообразие. Безкрайни преживявания и познание в един единствен миг от вечността, в пространството на безкрая. Вдишайте безкрая в неговата цялост, защото Съществуването е Тук и Сега и няма нищо отвъд, няма начало или край. Всичко се съдържа във вас и всеки сте вие… Всеки избор взаимодейства с всеки друг избор по всички начини, които дават всички перспективи и вероятности на Всичко което Е… Почувствайте енергията на този резонанс с цялото си същество. Защото вие сте самото Съществуване … вие сте… Всичко, което Е – и Пътят… и Източникът… и Животът…

Когато сте готови, отворете очи и бавно раздвижете крайниците и тялото.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart