Модул 2

Състояние
Нерегистриран
Участие
След Записване
Включи се тук

На входа на Модул 2 е добре да се запитаме – след като вече поне един месец се занимавах и разсъждавах над същността на света и материята, стигнах ли до някакъв извод за това кой съм аз в действителност? Дали съм едновременно Нищото и неговата противоположност, защото едното не съществува без другото? Няма как да съм едното, ако липсва другото.

Аз съм Цялото – съвкупност от скачените съдове на знание и незнание с канал между тях, по който тече енергията на проявената невъзникнала още вероятност на проявлението… Когато вярваме в информационното поле, вярваме в Източника на енергия, който сме самите ние. Време е да тръгнем по пътеката на това опознаване.

Какво ви очаква в Модул 2?

Мненията на участниците
Благодаря за поместените текстове. Започвайки своето обучение, осъзнах, че в Академията има всичко, което ми трябва, което е точно и добре аргументирано. Всичките търсения, които правих през годините, чрез Академията сами дойдоха при мен.
Иванка Захариева
психолог
Shopping Cart