Търсене
Close this search box.

Модул 4

Упражнение: Самозалъгването – част 2

Кои са причините да се самозалъгаме? Готови ли сме да приложим честен и безпристрастен аналинтез към себе си и своите действия? Готови ли сме да изследваме и променяме себе си и своята паралелна реалност?

Упражнение: Самозалъгването – част 2 Read More »

Упражнение: Плазмената сфера

Всеки ден засилвайте фокуса върху кадрите, картините или информацията, която получавате. Докъде можете да стигнете? Плазменото кълбо е холограма (частта съдържа Цялото и цялото се съдържа в частта). Поради това и за ваше забавление може да оставите по една плазмена сфера на местата, които са важни за вас. Оставете по едно плазмено кълбо навсякъде, като не изпускате това над

Упражнение: Плазмената сфера Read More »

Упражнение: Самозалъгване

Много често се смятаме за положително настроени. В същото време все някой пречи, все от нещо сме недоволни. Такива мисли минават през главата и биват изразявани гласно. Затова се дебнете като хищник за всяка условност или негативност, вслушайте се какво говорите. Ако това е трудно, запишете се… Да си създадем правило, критерий за негативно и

Упражнение: Самозалъгване Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top