Търсене
Close this search box.

Творец на светове

Затворете очи. Вдишайте дълбоко и бавно (с корема), задръжте вдишването и издишайте толкова бързо, колкото можете. Повторете, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. И още веднъж, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. Сега продължете с нормално дишане, като се отпуснете максимално. Отпуснете главата…, сега раменете…, гърба…, таза…, бедрата…, прасците.

Представете си плазмена топка в бледосин цвят на около 40 см над главата. Тя пулсира, искри и излъчва топлина и светлина в пространството. Пуснете тази топка да се движи през главата, по гръбначния стълб, до таза и я върнете обратно. Едно движение – две състояния-горе и долу. Каквото горе, това и долу… Щом сте убедени, че владеете движението на тази сфера, ускорете движението. Ускорете, докато топката изчезне и се превърне в стълб от синьо-светеща мъгла. В тъмното пространство над и под вас този стълб изчезва някъде в безкрайността…

Сега извикайте плазмената топка в средата на главата. Концентрирайте се и пуснете от нея лъч напред, който да заискри на около метър пред челото като бенгалски огън. Нещата се случват с позволение и пожелаване… Завъртете лъча хоризонтално в двете посоки – като периферия на шапка – наляво и надясно едновременно. Като два лъча в противоположни посоки. Това е отново едно действие в две състояния. Получава се светещ диск, който също може да се движи. Пуснете го да затрепти надолу-нагоре около цялото тяло. Възможно е да усетите топлина. Увеличаването на честотата на движение нагоре надолу води до образуването на колона от светлина, която се губи в безкрайността. Тунелът, който се образува, е канал, връзка с Цялото… Това е и гърлото на бутилката на Клайн. Оставете стълба, тунела и плазмената сфера да трептят и се огледайте в тъмното пространство пред вас. Очертайте контура на физическото си тяло като фигура с разперени настрани ръце. Пуснете обръч около ръцете, главата и краката… Завъртете го отляво надясно до образуване на сфера. Ускорете движението, докато обръчът се превърне в светеща мъгла. Сега образувайте втори обръч през гърдите, който да мине пред лицето и се затвори към гърба. Завъртете обръча отдясно наляво до образуване на сфера. Ускорете движението отново до светеща мъгла. Докато сферите са там, си пожелайте елипса – около ръцете, пред и зад гърдите. Тя ще се завърти сама, като образува елипсоид около ръцете и раменете. При тези, при които се върти отгоре надолу, от главата към корема, пожелайте да спре, а след това я завъртете отдолу нагоре, от корема към главата. Ускорете отново до светеща мъгла. Приемете пълната честотна синхронизация и допълване на всички елементи – стълбът от светлина, тунелът, двете сфери и елипсоидът да се синхронизират честотно помежду си. Вече всички честоти са налични – индивидуалната енергия на личността, кундалини, тунела за разгръщане, сферата на околната среда, малката сфера на логика и убеждения, както и елипсоида на жизнената енергия. В момента на синхроничност от гърдите ви ще „тръгне” сноп светлина. Свържете с пожелаване лъча зад вас с тунела и съдържащия се в него стълб. Оплетете лъча пред вас с тунела и стълба под краката. Пуснете се напред – да полетите по тази двойно оплетена светлина. В този миг самите вие сте лъча и преминавате през тъмното пространство. Огледайте се – движите се с огромна скорост и осветявате всеки обект, край който преминавате. Потърсете лиден – кръгче с кръст отдолу – като „огледало на Венера. Това е „анкх” – портал към безкрайните възможности. Преминете през него и… вече сте енергията, в енергийния свят!

И така, сега си представете, че сте нищо – тъмно пространство без мирис, цвят, характеристики. Нищо… Увеличете силно желанието в себе да се самоопределите и тогава две светлинки припламват в тъмнината. Още две и… две… девет пъти по две. Завихрете тази светлина и създайте планета, която фрактално съществува в… избрана от вас система, галактика, Вселена. Вдъхновението ви ще предизвика вода да тръгне в изваяните от вас долини и речни корита на планетата, ще се запълнят езера, морета, океани. Това са места с нови форми на живот. Вие ставате поддръжник на живота, който нямаше къде да се появи, ако не бяхте създали условия и да израснат нови системи в по-голямото море на вашия Ум, да осигурят подкрепа за всички форми на живот. И така, след като сте създали живота и природата, водата в създаденото се загрява от силната емоция, от вашето вдъхновение, от слънцето, което осветява вашия свят, вашата реалност, вашето същество и кара водата да се изпарява, като по този начин създава атмосфера около цялата планета, която поддържа всички форми на живот. Обхващате и поддържате всички форми на живот, всички гледни точки, всички реалности, всички преживявания в тази Творена от вас действителност. Вие сте разгърнати на равнището на съществуване с много висока честота и предизвиквате и осъществявате кръговрата – хранителни вещества и семена от една област в друга позволяват нов живот да се проявява на нови места. И навсякъде имате възможност да изследвате и преживявате всяко от тези състояния, обекти, същества. Не бързайте да преминавате от едно състояние в другото – всяко от тях има свое място в пространството и времето, като осигурява подходящата основа за следващото прераждане и развитие. Изживейте пълноценно всеки момент и преживейте причината за съществуването му точно там и точно в това време. Тогава напълно преживявате и процеса на вашето разгръщане на потенциала от енергия и повишаването на честотите до деветте способности за преживяване на истинска физическата реалност. Опознайте и овладейте тези способности. Те са: приемане, избор, способност за действие, способността да преживявате, отражение и разсъждение, способност за учене, развитие, извисяване и най-мистериозната и мощна способност – способността за забрава. Умението да започвате на чисто, за да имате усещането за откриване на нови и нови способности, които съществуват творят промяната на всяка реалност. 

След като сте позволили преживяване и извисяването до Източник, забравяте и така преживявате откриването, съзиданието и творенето отново, отново… и отново, преминавайки през кръговрата на способностите. Това е велико разгръщане до съществуващото, до Всичко, което Е. Вие сте Творец на тази уникална интерпретация на всяка различна гледна точка, която допринася за величието на Всичко, което Е и за неговото преживяване на себе си. Отдайте се и преживейте….

Оставате под формата на Нищо, трептящо тихо и безшумно, вибриращо чрез създаденото Всичко, което Е. Сега сте съчетание от убеждения, емоции, мисли и поведение – Източник, формирал прозрачни взаимодействия, енергийно трептящи планети и същества, приемащ информационни сигнали без каквито и да е ограничения, и излъчващ сияйните свои честоти към Всичко, което Е. Вълшебна хармония, резонираща вибрации на отдаденост, Любов и светлина… Вдишайте дълбоко всичко това и с всяко вдишване поглъщайте всеки миг промяната на своята истинска, естествена същност… – Източникът на Всичко, което Е…

Когато сте готови, отворете очи…

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top