Всички Модули

в Академия Когиталност – знание и практика за Всичко, което Е!

9 Модула, 360 дни информация с приложение!

1. Всичко е енергия

Основните понятия, ресурси и структура на Академията; навлизане в света на възможностите!

2. Нищото и Всичко, което Е!

Разширяване на информацията, понятията  и разгръщането към Потенциала.

3. Холограмен свят

Новата реалност – частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта.

4. Неповторяемият кръговрат

Опознаване, приемане и излизане от зоната на познатото.

5. Жизнената енергия

Практическо проявление и реализация на реалността.

6. Триединната енергия

За триединството и отговорността – лична, единена и глобална.

7. Принципи на съществуването

Значимост и необходимост от полярностите за съществуването на Всичко, което Е!

8. Единение на пъзела

Реализация на връзката между древно знание и практически възможности…

9. Мелодия на Съществуването

Преживяване на реалността в хармоничното Един-Е-Ние на Всичко, което Е!

Scroll to Top