Търсене
Close this search box.

Отработване на страх

Затворете очи. Вдишайте дълбоко и бавно (с корема), задръжте вдишването и издишайте толкова бързо, колкото можете. Повторете, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. И още веднъж, бавно вдишване, задържане, бързо издишване. Сега продължете с нормално дишане, като се отпуснете максимално. Отпуснете главата…, сега раменете…, гърба…, таза…, бедрата…, прасците.

Представете си плазмена топка в бледосин цвят на около 40 см над главата. Тя пулсира, искри и излъчва топлина и светлина в пространството. Пуснете тази топка да се движи през главата, по гръбначния стълб, до таза и я върнете обратно. Едно движение – две състояния-горе и долу. Каквото горе, това и долу… Щом сте убедени, че владеете движението на тази сфера, ускорете движението. Ускорете, докато топката изчезне и се превърне в стълб от синьо-светеща мъгла. В тъмното пространство над и под вас този стълб изчезва някъде в безкрайността…

Сега извикайте плазмената топка в средата на главата. Концентрирайте се и пуснете от нея лъч напред, който да заискри на около метър пред челото като бенгалски огън. Нещата се случват с позволение и пожелаване… Завъртете лъча хоризонтално в двете посоки – като периферия на шапка – наляво и надясно едновременно. Като два лъча в противоположни посоки. Това е отново едно действие в две състояния. Получава се светещ диск, който също може да се движи. Пуснете го да затрепти надолу-нагоре около цялото тяло. Възможно е да усетите топлина. Увеличаването на честотата на движение нагоре надолу води до образуването на колона от светлина, която се губи в безкрайността. Тунелът, който се образува, е канал, връзка с Цялото… Това е и гърлото на бутилката на Клайн. Оставете стълба, тунела и плазмената сфера да трептят и се огледайте в тъмното пространство пред вас. Очертайте контура на физическото си тяло като фигура с разперени настрани ръце. Пуснете обръч около ръцете, главата и краката… Завъртете го отляво надясно до образуване на сфера. Ускорете движението, докато обръчът се превърне в светеща мъгла. Сега образувайте втори обръч през гърдите, който да мине пред лицето и се затвори към гърба. Завъртете обръча отдясно наляво до образуване на сфера. Ускорете движението отново до светеща мъгла. Докато сферите са там, си пожелайте елипса – около ръцете, пред и зад гърдите. Тя ще се завърти сама, като образува елипсоид около ръцете и раменете. При тези, при които се върти отгоре надолу, от главата към корема, пожелайте да спре, а след това я завъртете отдолу нагоре, от корема към главата. Ускорете отново до светеща мъгла. Приемете пълната честотна синхронизация и допълване на всички елементи – стълбът от светлина, тунелът, двете сфери и елипсоидът да се синхронизират честотно помежду си. Вече всички честоти са налични – индивидуалната енергия на личността, кундалини, тунела за разгръщане, сферата на околната среда, малката сфера на логика и убеждения, както и елипсоида на жизнената енергия. В момента на синхроничност от гърдите ви ще „тръгне” сноп светлина. Свържете с пожелаване лъча зад вас с тунела и съдържащия се в него стълб. Оплетете лъча пред вас с тунела и стълба под краката. Пуснете се напред – да полетите по тази двойно оплетена светлина. В този миг самите вие сте лъча и преминавате през тъмното пространство. Огледайте се – движите се с огромна скорост и осветявате всеки обект, край който преминавате. Потърсете лиден – кръгче с кръст отдолу – като „огледало на Венера. Това е „анкх” – портал към безкрайните възможности. Преминете през него и… вече сте енергията, в енергийния свят!

Отново очертайте контура на физическото си тяло и потърсете в него жълтата плазмена топка на страха. Търсете я. Пожелайте откриването й, като отново и отново сканирате тялото. Когато откриете тази точка, погледнете я и пожелайте да влезете в нея. Не я анализирайте, просто наблюдавайте какво се случва там. Позволете й да съществува. Позволете й да се развие и да нарасне. Във вашето тяло може да се появят усещания като дискомфорт, например стягане, болка, мисъл, спомен или просто емоция страх. Само гледайте. Вие сте гостенин. Наблюдавайте, почувствайте, изследвайте. Позволете на себе си да сте там. Благодарете на страха, че ви е приел, и му разрешете да порасне. Да стане голям и по-голям. Разрешете му да расте, колкото желае. Позволете му да изрази себе си пред вас. Не анализирайте. Просто наблюдавайте. Дали мисли, дали говори, има ли спомени. Проследете го дали се променя в друга форма, енергия или вълна. Дали променя мястото си в тялото ви. Каквото и да се случи, приемете, наблюдавайте и изследвайте.

Сега се приближете и го прегърнете, независимо какво изразяване е избрал. Поканете го заедно на разходка в енергийния свят. За да преминете там, си пожелайте лиден – кръг с кръст отдолу. Както сте прегърнати, преминете заедно през този портал към безкрайната същност на Всичко, което Е. Сега сте един лъч, минаващ през този портал. Огледайте се – хиляди светлинки трептят като звезди около вас. Съберете ги, смесете ги в едно цяло, прегърнете ги и се слейте в единение с Всичко това. Отделете се и погледнете отстрани. Превърнали сте се в Източника бяло-синкава светлина от плазмена топка. Всичко е в едновремие и единение, излъчващо любов и светлина. В това единно цяло приласкайте и приемете и останалите си страхове. Открийте и техните отражения. Огледайте се и за отраженията на техните отражения. Приемете всички. Вдишайте ги дълбоко. Наблюдавайте как в плазмената ви топка се оформят вихри, потоци, всичко трепти и пулсира с вашия ритъм. Защото вие сте Източникът. Вие сте и силата, стремяща се да го преодолее. В това единение се очертава пътят на пълната отдаденост, зареден с Любов. Тръгнете по този път и издишвайте тази любов към Всичко, което Е. Приемете и усетете неговите вибрации и любов, като отдавате себе си, за да приемете… Себе си. Защото вие сте цялото. Вие сте и Пътят, и Източникът, и Животът. Вие сте Всичко, което Е. Сега просто дишайте дълбоко и бавно. Вдишайте любов и светлина и позволете те да се разпрострат и изпълнят всичко.

Когато сте готови, отворете очи и бавно раздвижете крайниците и тялото.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top