За нас

Това представяне е специално за всички вас!

С годините свикнахме да не показваме „кои сме ние“, тъй като информацията, упражненията, практиката на съществуването и Всичко, което Е самата Когиталност, е творение на много същности, на много паралелни реалности, на много стремежи, вдъхновения, търсения и падения…

Екипът, който просто подреди цялата тази информация, е от двама:

ivomir – човекът, който събра цялата информация и знание, и прие на гърба да я изпробва и приложи в живота си. Уникален, гениален, твърд в решенията и думите си, странен, неразбран, груб и вулгарен – все характеристики на един наистина просто Човек. Лектор, непрестанен търсач на Новото, автор на книгите The Black Book, The White Book, Позидневник, обща Теория от Когиталността, елементарна Теория от Когиталността, Магьосникът на реалността, Енциклопедия Когиталност: Ти-Източникът, Ти-Проявлението, Ти-Животът

еми (кака) – човекът, който прие да пробва, подреждайки същевременно, знанието на практика. Търсач на красота отвъд видимото, придирчив по отношение на форма, детайли, изпълнение във видимото. Краен инат, в процес на преобръщане на гордостта (желанието да докажеш, че си Източник, като отричаш Източника). Създател на сайтовете Когиталност, Академията, видеата, презентациите, помощните материали…

Истината (от нашата гледна точка) е, че цялото това знание не е само красота и вдъхновение, но и много търпение, търсене, отдаденост, болка, съпротива към промяната и развитието… Търсили и открили една наистина кратка пътека към преминаването на тези „стадии“, към настоящия момент смятаме, че сме готови за развитие и разширяване на екипа. Всеки е добре дошъл да застане на тази страница, показвайки на нея както плюсовете, така и минусите си. Всички сме дуални, полярни и с това – неповторими и уникални!

Shopping Cart