Упражнение: Да си сложим кръста!

Вземете един празен лист, пуснете една вертикална черта през него, а на около един сантиментър от горната страна на листа – една хоризонтална. Това е вашият „кръст“….

Кръст, при който честно и безпристрастно да запишете кога сте действали правилно и кога – неправилно в конфликтните ситуации

 

А след това си отговорете истински на следните въпроси: 

Какво правя? 

Как го правя? 

Защо го правя?

Кое ми е полезно на мен и кое е полезно едновременно на мен и на всички останали? 

Кое е полезно само за всички останали, но не и за мен? 

 

Тези въпроси важат за всеки един от елементите, написани в „кръста“. Отговаряйки на всички тях, ще откриете обща връзка, която е принципна като ваша характеристика за всички елементи. По този начин можете да определите принципно какви са вашите основни филтрации. А познавайки тях, опознавате и вариантите за промяна. Този процес се нарича анализ.

Анализът (от древногр. ἀνάλυσις – „разлагане, разчленяване, разделяне“) е операция на мислено или реално разделяне на цялото (предмети, свойства, процеси или отношения между предмети и явления) на съставни части, в процеса на опознаване или натрупване на практически опит. Като допълнение към синтеза, методът на анализа позволява да се получи информация за структурата на предмета или обекта на изследване. Анализът е метод на изследване.
Другият метод за разглеждане на елементите от кръста като общо глобално взаимодействие (характеристика, филтър, навик) с околната среда е синтезът.

Синтезът (произлиза от гръцкото σύνθεσις със значение съединяване, свързване) е процес или метод на обединяване на два или повече отделни елемента или съставни части в едно цяло или в една съвкупност. Синтезът е противоположност на анализа (т.е. разделяне на цялото на съставните му части). Синтезът е метод на изследване, който свързва отделните елементи в едно цяло и по този начин изучава същността на явленията.

При изследването в живота правим и двете в едновремие – извършваме аналинтез. Това е действие на цялото върху елементите, които изграждат самото цяло. Разглеждат се малките неща, които дават основата на общото, но никое от тях няма приоритет. Тогава свойствата на глобалното общо се оформят от всяка индивидуалност, съдържаща се него. Всяка промяна в елементите води и до промяна на цялото.

Забележка: Основната връзка, която е необходимо да направим при извършването на аналинтеза, е осъзнаването на факта, че ние сме холограми. Характерно свойство на холограмата е, че частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Това означава, че ако правим нещо на едно място, ще го прилагаме навсякъде, независимо дали мислим, че го правим по този начин или не. Обикновено се фокусираме върху детайла, от който вадим глобални изводи, които са винаги „в наша полза”. По този начин ние не се самокритикуваме, което е и основната причина да не се променяме.

Ако правим даден детайл (напр. отричане) много често, е нужно да започнем да се наблюдаваме безпристрастно къде този детайл се проявява. Ще открием, че самият детайл (отричането) съществува във всяко наше действие, реплика или начин на мислене – при това с много висок процент (около 97%). За да настъпи промяна, е нужно да започнем да се изразяваме, мислим и действаме по различен начин от този, който сме забелязали като тенденция в себе си. Тогава разбираме и осъзнаваме какви усилия е необходимо да положим, за да променим уж невинния елементарен единичен детайл (отричането).

Пример: „Гладен ли си?“ – вместо отговор „Не“ да прозвучи позитивното неотричащо „Вече хапнах“. Вместо „Не желая това“, да се чуе „Имам желание да…“ и т.н. 

Дойде момента да си сложите кръста – честно и безпристрастно изследване на собствените минуси в името на Промяната!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart