Търсене
Close this search box.

Целогодишен Абонамент

360,00 лв.

Това е Академия Когиталност – информация и практика за Всичко, което Е!

9 Модула Когиталност – пътеводители през различни области на знанието!

За първи път можете да се потопите в уникални техники за разкриване на истинския ви вътрешен потенциал! Едно вълнуващо пътешествие в света на креативността и безграничните възможности, чрез които ще се научите как да изразявате себе си по един нов, различен, благороден и благодарен начин.

Разширете границите си и открийте нови хоризонти. Приключението ви започва тук – 9 Модула Когиталност!

Категория:

Това е Академия Когиталност – информация и практика за Всичко, което Е!

9 Модула Когиталност – пътеводители през различни области на знанието!

За първи път можете да се потопите в уникални техники за разкриване на истинския ви вътрешен потенциал! Едно вълнуващо пътешествие в света на креативността и безграничните възможности, чрез които ще се научите как да изразявате себе си по един нов, различен, благороден и благодарен начин.

Разширете границите си и открийте нови хоризонти. Приключението ви започва тук – 9 Модула Когиталност!

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛИТЕ

МОДУЛ 1: Всичко е енергия. Съпоставка и различия между наука и популярно знание. Съществуваме или не? 

Добре дошли в Модул 1 на нашата вълнуваща пътека към духовно прозрение – “Всичко е енергия: размишления за съществуването и магията на науката”.

Продължителност на Модула: 36 дни

Седни удобно и се приготви за едно невероятно пътешествие в света на енергията и измеренията. Заедно ще се запътим в един по-забележителния свят, където науката и популярното знание се преплитат и ни карат да се задаваме въпроси като: “Съществуваме ли в действителност или всичко е просто илюзия?”

Съгласни сме, че светът е пропит с енергия. От пулсиращите звезди до нежния допир на вятъра, всичко около нас е наситено с вибрации и съществува в един безкраен енергиен танц. Но каква е връзката между тази енергия и нашето съществуване? Това е въпросът, който ще разкрием заедно!

В този Модул ще се състезаваме с предразсъдъци и ограничения, и ще съпоставим науката с популярното знание. Ще се впуснем в дебата между материята и светлината, изследвайки как енергията ни определя и променя всяка секунда от нашето съществуване. Забрави всичко, което си знаел досега, защото ще разкрием тайни за Живота и съществуването, които никога не си си представял!

Изглежда ли необичайно? Но няма нищо по-вълнуващо от да отворим ума си и да се покачим на вълната на мистерията. Нека изследваме дали всичко около нас е реалност или просто продукт на нашето въображение.

Готов ли си да откриеш нови хоризонти? Приготви се за едно умопомрачително пътешествие в Модул 1 на “Всичко е енергия: размишления за съществуването и магията на науката”. Нека заедно потърсим истината за нашето съществуване и да погледнем света с отворени новаторски очи!

МОДУЛ 2: Нищото и Всичко, което Е! Произход на енергията и светлината. Дуалността на света като триединна цялост.

В този модул ще проникнем в самото сърце на енергията и светлината, като пробваме да разберем как всичко около нас е свързано и как се отразява върху нашето съществуване.

Продължителност на Модула: 36 дни

В Модул 2 ще разгледаме произхода на енергията и как тя е свързана със сътворението на Вселената. Ще погледнем дълбоко в бездните на времето, за да открием как енергията се е родила от Нищото и превърнала Всичко, което Е!

А какво по-вълнуващо от това да разкрием дуалността на света? Ще разгадаем загадката на триединната цялост, където всичко съществува в хармонично единение на противоположности – светлина и мрак, добро и зло, живот и смърт, ден и нощ. Открийте как тези противоположности се преплитат и създават баланс във всеки аспект на нашия свят!

Подготви се да се потопиш в тайнствената пътека на Модул 2, където Нищото се превръща във Всичко, а дуалността ни показва красотата на триединната цялост. Включи се в това вълшебно пътешествие и ще откриеш нови измерения на своята същност и света около теб!

Модул 3: Холограмен свят. Идваме от себе си, за да създадем себе си. Разкриване на кръговратната връзка Потенциал – акт на мислене – енергия – материя – Потенциал.

Пригответе се да разберете тайните зад кръговратната връзка, която определя нашето съществуване и способността ни да създаваме реалността около себе си!

Продължителност на Модула: 36 дни

Да навлезем в холограмния свят, където всичко, което видим и изпитваме, е проява на неразривната връзка между потенциала, мисленето, енергията и материята. В този Модул ще разкрием как ние сами сме създатели на холограмния свят, като превръщаме мисленето в съществуване и реалност.

Ще се провокираме да открием какви са възможностите и границите на нашия потенциал, как мисълта се превръща в т.нар. материя. Ще научим как да се насочим към градивни, позитивни и вдъхновяващи мисли, които да създават промяна, благородство и благодарност в нашия живот.

Важно е да запомним, че връзката е кръговратна: Каквото създаваме в материята, отново се връща като потенциал и влияе върху нашето мислене и енергия! Това е динамичният танц, в който ние сме участници и творци.

Готови ли сте да се потопите в холограмния свят и да разкриете силата на своята съзидателна същност? Пригответе се за увлекателно пътешествие, което ще ви отведе във вълшебния свят на потенциала, мисленето, енергията и създаването на Себе си и Всичко, което Е! Промяната на света около вас е вътре във вас – нужно е само да я откриете и освободите!

Модул 4: Неповторяемият кръговрат. Проявлението като преживяване на пожелан Избор. Смисълът на живота от глобалната гледна точка на Всичко, което Е. Триединната отговорност на всеки Източник – реализация на пожеланото чрез Пътя, Източника и Живота!

Това е моментът да се потопите в неизследваните дълбини на неповторимия кръговрат на съществуването. В Модул 4 ще откриете същността на осъзнатото проявяване на реалността в един-е-ние с Всичко, което Е!

Продължителност на Модула: 36 дни

Представете си, че вие сте в трептящото сърце на този вълнуващ кръговрат (Пътят, Източникът и Животът), където вашите категорични избори и действия се отразяват неизбежно върху всеки елемент от паралелната ви реалност. Вие носите силата и отговорността за промяната към един нов, различен, благороден и благодарен свят!

Добре дошли в осъзнаването на този неповторимия кръговрат, където се проявява смисълът на вашето съществуване и себеразкриването в големия пъзел на Вселената. Подгответе се да разгърнете в пълнота своята триединна същност (отговорност) като Източник, насочвайки се към реализацията на своя осмислено пожелан свят!

 

Модул 5: Жизнената енергия. Фокус и Избор – разгръщане на възможностите на жизнената енергия. Творене и промяна на околна среда и паралелни реалности.

Това е мястото, където ще се потопите в необятните възможности на жизнената енергия. Както всичко в Академия Когиталност, понятието жизнена енергия не се оказва мистика, а физика, наука, разбираемо и приложимо знание.

Продължителност на Модула: 36 дни

Запознайте се с вдъхновението на творчеството и промяната на околната среда. Открийте практическите параметри на своята вътрешна (отдаваща навън) енергия и как да я насочите към създаването на живот, който излъчва хармония и отдаденост.

В Модул 5 ще бъдете провокирате да разширите своето приемане и да се запознаете с паралелните реалности – светове, които съществуват в мига сега, но са скрити от обичайното ни мислене. Отворете вратата към измеренията на информацията и въображението, и открийте неизследваните възможности, които ви очакват!

 

Модул 6: Триединната енергия. Закони и Принципи на съществуването. Азбуката глаголица – кодове и принципи за проявление на материята. Що е филтрация и придадено значение? Ползи и недостатъци, причини и следствия. Избор, фокус и действие като принципи на трансформация.

Продължителност на Модула: 45 дни

Добре дошли в една от най-заредените и вълнуващи части на вашето пътуване в Академия Когиталност – Модул 6: “Триединната енергия: Прозорец към законите и принципите на съществуването”.

В този Модул ще разкрием заедно тайните на универсалните закони и принципи, които оформят нашата реалност. Ще се запознаем с тайните послания на знаците, които говорят – азбуката глаголица, съдържаща кодовете, чрез които информацията (мисълта) се преобръща в материя… 

Ще разгледаме също и дълбочината на филтрациите и придадените значения – елементите, които влияят върху нас, техните плюсове и недостатъци, причини и следствия… Като архитекти на собствената си промяна, ние носим отговорността за нейното случване – чрез изборите, фокусите и осъзнатите си действия!

 

Модул 7: Творене и принципи на реалността. Принципи за активирането на енергията – медитацията като честотен портал. Възможностите в енергийния свят – получаване на информация, разгръщане до безкрайността. Анализ за дуалната връзка човек-Източник: активиране на „кундалини“, светлинни портали към околна среда, логика и протонно поле (жизнена енергия). Синхронизация на постоянната връзка с информационното поле. Задаване на въпроси и получаване на отговори.

Продължителност на Модула: 45 дни

Енергията е ключът към създаването и преобразяването на реалността и в Модул 7 ще разгледаме принципите на нейното активиране и управление.

В Модула ще се потопите по-дълбоко от всякога в безкрайните възможности на енергийния свят. Ще се научите как да получавате и прилагате истински осъзнато информацията от този свят, и как да разгърнете своя съзидателен потенциал до безкрайност. 

Заедно ще затвърдим дуалната връзка холограма-Източник, изследвайки я в дълбочина. Ще разгледаме активирането на “кундалини”, жизнената енергия и светлинните портали, които излъчват и ни свързват с околната среда.

Синхронизирането и установяването на постоянна връзка с информационното поле ще ви открие вратата към знания и мъдрост, намиращи се далеч извън границите на обичайното. 

Пригответе се за едно увлекателно, но и сериозно-отговорно пътуване в света на търсачеството и създаването на реалността!

Модул 8: Единение на различията. Паралелните реалности – общо запознаване. Разгръщане и свиване – принцип на съществуването. Използване на реалностите като средство за промяна. Видове портали към паралелни реалности (сънища, ченълинг, прераждания, медитация). Принципи за изграждане на пълна и цялостна честотна връзка.

Продължителност на Модула: 45 дни

В този Модул ще се запознаем по-подробно с паралелните реалности и ще се научим как да разбираме информацията (посланията) от тях и да я приложим осъзнато в своя живот. Възможността за промяна е тази, която тласка всяко трептене, всяка порция информация – за разгръщане навън – към Всичко, което Е! 

Ще разгледаме различни видове портали към паралелни реалности, като сънищата, ченълинга, преражданията и медитацията. Принципите за изграждане на пълна и цялостна честотна връзка ще ни помогнат да се свържем и взаимодействаме с паралелни реалности по пълноценен и цялостен начин. Ще разберем как да открием и поддържаме връзката с тях, за да получим знания и опит, които да ни помогнат в нашето развитие и преобразяване!

Модул 8 на Академия Когиталност на предизвиква на приемане на еднаквото и различното като едно и също. Различията се съчетават в неповторимата единност на Всичко, което Е!

 

Модул 9: Мелодия на Съществуването. Изборът „Осъзнат Творец на паралелната реалност“. Същността на съществуването – принцип на честотните портали с Всичко, което Е! Дуалност на реалността – осъзнатото творене и рушащата „жертва“. Категоричен избор на посока – самоосъзнаване и творене в паралелната реалност!

Продължителност на Модула: 45 дни

Това е завладяващият и завършващ Модул 9 на Академия Когиталност – “Мелодия на Съществуването”. В този модул ще изследваме най-вълнуващите аспекти на съществуването и ще бъдем провокирани към категоричния избор: осъзнат творец или жертва.

Същността на живота се разкрива чрез принципа на честотните портали с Всичко, което Е! Ще се научим как да се синхронизираме с тази мелодия на съществуването и да открием своето истинско, осъзнато и пожелано място в нея. Ще разгледаме дуалността на реалността, като осъзнаем силата на своето творчество чрез преодоляване ролята на жертва.

В този Модул ще се докоснем до една по-пълна и всеобхватна честотна перспектива към Всичко, което Е! Ще се научим да танцуваме в хармония с Мелодията на Съществуването и да създаваме прекрасни симфонии от нашия живот.

Добре дошли в Модул 9 на Академия Когиталност!

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Целогодишен Абонамент”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top