Търсене
Close this search box.

За промяната

отново ще разгледаме промяната и в края на модул 7. МОже би вече познавате добре нейния принцип? стана ли ви тя навик? помислете и си отговорете – сами пред себе си.

1. Избор

Правя избор за промяна и набирам база данни за нейното осъществяване.

2. Удоволствие

Правя самата промяна, като тренирам в себе си промяна на поведение и отношение към околната среда. И следя за резултати в нея до постигане на предпочитания от мен резултат. Това ми носи удоволствие.

3. Зависимост

Постигнатите от мен резултати прилагам толкова дълго време, че ги превръщам в навик (зависимост). Тази зависимост води до пренасищане от навика, а самото пренасищане ме кара да не го забелязвам (да го приема за даденост). За да избягам от зависимостта на собствените си постижения, е необходима промяна - нов фокус (избор). Тогава се връщам на точка 1.

Shopping Cart
Scroll to Top