Търсене
Close this search box.

Хермес. Принципи на съществуване.

В този трактат, приписван на Хермес (около 4000г. пр. Христа), е даден ключът към всички врати, тайните за живота, магията за преобразуването на света. Този ключ не е необходимо да се пази, защото истинската същност може да се разбере от малцина. Тя е достъпна само за този, които е готов да ѝ се отдаде. Ако попадне в ръцете на човек, който е твърде далеч в духовното си развитие от Мъдростта, той просто няма да я разгадае, няма да я разбере и за него пак ще си остане тайна. „Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на разбирането.“ (Кибалион). Херметизмът е основополагащо учение, което присъства във всички религии и духовни учения. Днес знанията му тепърва се откриват и потвърждават от най-новите изследвания на науката.  „Принципите на Истината са Седем; този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят.“ Кибалион

1. Принцип на менталността: ЦЯЛОТО е УМ, Светът е Ментален.

Този принцип означава, че Цялото (Абсолютът, субстанционалната реалност, която създава всичко) е всъщност един Безкраен Ум, Съзнание. Светът, който ние познаваме, е просто ментално творение в Ума на Цялото. С мисъл Съзнанието твори света и ние по подобен начин творим нашия свят. Но както е вярно, че Светът е в ума на Цялото, същото толкова вярно е, че Цялото е във всичко. Произходът на Енергията, Силата и Материята е ментален и всички те са подвластни на Овладяването на Ума. Това през 1964 г. се преоткрива с Теоремата на Бел. През 1964 г. физикът Дж. С. Бел публикува математическо доказателство, което е потвърждение на концепцията за наличие на ефир или етер. Теоремата формулира,  че субатомните „частици“ са свързани по начин, който излиза извън рамките на пространството и времето и онова, което става с една частица, влияе на всички други. Този ефект е мигновен и за осъществяването му не е нужно „време“. Според теорията на относителността на Айнщайн една частица, поле или енергия, е невъзможно да се движи със скорост, по-голяма от тази на светлината. Съгласно теоремата на Бел обаче, ефектът може да бъде „свръхсветлинен“, т.е. по-бърз от светлината. Теоремата на Бел вече е потвърдена експериментално. Става въпрос за явление, което не се вмества в Айнщайновата теория на относителността. С усъвършенстването на съвременната научна апаратура, която ни позволява да проникнем по-дълбоко в материята, се откриват явления, които не могат да се обяснят със съществуващите теории. Ако физиците разберат как действа тази мигновено осъществяваща се връзка, сигурно ще се осъзнае и непосредствената връзка със света, от една страна, и помежду ни, от друга. Незабавно осъществяващата се връзка дава възможност за съществуването на телепатията, движение във времето и т.н.. Така бихме могли да знаем какво става във всеки от нас, а това ще ни помогне да постигнем по-добро разбирателство. Ще можем също така да видим ясно, че мислите, чувствата (енергийни полета) и действията оказват огромно влияние върху съществуващия свят.

2. Принцип на съответствието: Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе.

Има съответствие между законите и проявленията от различните нива на Съществуването. Вселената е една гигантска холограма и във всяка част се съдържа информация за цялото. Затова, ако желаем да познаем света и да разберем някаква загадка, можем да приложим този принцип. Защото „каквото горе – това и долу“ – за да познаем света, е необходимо да познаем себе си. Принципите на вселената и клетката са едни и същи. Земята мисли и се развива като тревичката. Електронът се подчинява на принципа на движение на планетите.

3. Принцип на вибрацията: Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.

Всичко вибрира, всичко се движи, трепти, нищо не е в покой. Различията между отделните проявления на „материята“ са резултат главно от различната честота на вибрация. Вакуумът също вибрира (вакуумни флуктуации). Безкрайното количество вибрации с различна честота определя многообразието на Цялото.

4. Принцип на противоположностите: Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят.

Тъй като всичко е едно, нещата не се променят, а се преливат в своята противоположност. (Лентата на Мьобиус* илюстрира този постоянен и неотменен кръговрат – денят се сменя с нощ, лошото с добро, материята с мисловност.)

5. Принцип на ритъма: Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.

Този закон е валиден в света на материята… Но херметичните майстори са установили, че принципът на ритъма може да се неутрализира със Закона за неутрализацията. Това е издигане над защитите на Егото, когато сме в непрекъсната промяна и неутрализираме отрицателното връщане на махалото с действие – собствено развитие.

6. Принцип на причината и следствието: Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.

В мисловността няма пространство и време, затова там причина и следствие съвпадат. Всичко е Тук и Сега. Всяко ниво на причиняване е свързано с честотата на вибрация, но в крайна сметка се подчинява на основен принцип – Законът, че енергията е константа. При анализиране на този закон стигаме до извода, че ако променим бъдещето, се променя и миналото, което пък води до промяна на настоящето. Всяка причина има следствие, което се явява причина за причината, породила следствието (кокошката и яйцето). Един кръговрат на преливащите една в друга мисловност и материя.

7. Принцип на рода: Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.

Съществува РОД, проявяващ се във всичко. Всяко нещо от Мъжки род (като материално проявление) притежава и елемент от Женски род (в енергиен, етерен план). Така принципът на рода се проявява както на физическо, така и на енергийно ниво.

Съвети за хармонизация:

За да премахнете нежеланата честота на менталната вибрация, задействайте Принципа на противоположностите и се концентрирайте върху противоположния полюс на този, който искате да потиснете. Убийте нежеланото чрез промяна в неговата противоположност. – Кибалион

За да промените своето настроение или ментално състояние, променете вибрацията си. Човек може да промени менталните си вибрации с усилие на Волята в посоката на целенасочено фиксиране на Вниманието върху някакво по-желано състояние. Волята насочва Вниманието, а Вниманието променя вибрацията. – Кибалион

Мъдрият се подчинява на закона и разбира неговото действие, той го използва, вместо да бъде негов сляп роб. Точно както добрият плувец се обръща насам и натам, променяйки посоката по свое желание, вместо да се носи като дънер по течението, така прави и мъдрият в сравнение с обикновения човек – и все пак той е едновременно и дънерът и плувецът. Този, който разбира това, е на Пътя на Майсторството. – Кибалион

Тайната, която сега открива науката, е позната от древността!

… Царството е във вас и без вас. Когато познаете себе си, ще знаете.

… Където е началото, там ще е и краят. Блажен е този, който стои в началото, защото той разбира края, без да е вкусил смърт. (втори, четвърти и пети принцип от Кибалион)

… и което е вътре, да е като това, което е вън, (принцип на съответствието)

и което е вън, да е като това което е вътре.

И което е горе, да е като това, което е долу.

…50. ) Ако ви попитат за вашия произход, отговорете:

Ние идваме от Светлината, където Светлината дойде от Себе Си. Тя почива, появявайки се в техния образ. (холограма, задържана в поле, проявявайки определен образ – бел. на автора)

Ако ви попитат за вашата самоличност, отговорете:

Ние сме Негови Синове, и Избраното от Живия Отец. (продукт сме на Източника (Цялото), ефира, етера, Когиталността, която чрез намерението ни е избрала да сме такива – бел. на автора)

Ако ви попитат за знака на вашия Отец, отговорете:

Движение и покой.

…83. ) Образите се виждат от човек, и светлината, която е вътре, е скрита в образа на Бащината Светлина. Той ще разкрие Себе Си, и Своят образ, скрит от светлина.

 В Когиталността няма пространство и време (времето клони към безкрайност за всяка „частица“ в пълен покой). Следователно информацията се предава веднага навсякъде, както твърди Теоремата на Бел…

Когато цвете разцъфне, цялата вселена потръпва… (Древните Упанишади)

1 thought on “Хермес. Принципи на съществуване.”

  1. elinoura76@gmail.com

    Много е логично за мен .остава да мога на практика да го постигам и да стане нещо ротинно в ежедневието

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top