Търсене
Close this search box.

Модул 5

Упражнение: Практическо преобръщане част 1

https://vimeo.com/315064740 Направете си план – какъвто и да е – за бъдещи ваши стъпки в семейство, работа и т.н. Първо отчетете на какво се базирате, на какво стъпвате, кое смятате като характеристика от вашите възможности за стабилна основа? Опишете опитностите, които са полезни за вас в следването на този план: ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………………………………………………………………………..………………….. […]

Упражнение: Практическо преобръщане част 1 Read More »

Упражнение: Практическо преобръщане… част 2

Сега направете упражнението от Част 1 за неща, събития, ситуации, храни, поведения…, които изобщо не ви харесват. Пример: Избройте всички негативни (извън вашия комфорт) за вас ситуации, събития, храни, поведения и т.н. Можете ли да откриете, да осмислите и осъзнаете позитивните качества, характеристики и възможности на изброеното от вас и за финал – да го приложите с

Упражнение: Практическо преобръщане… част 2 Read More »

Упражнение: Словесно преобръщане на полярността

Направете си списък на всички отрицания и условности, които използвате ежедневно като изрази в живота си. Сложете си кръста (вж. упражнението по-горе) и в дясната графа ги заменете с категорични изрази и изявления, които не съдържат отрицания и условности. Пример: Бива, става, може би, евентуално – подменете ги с твърдо ДА като позиция, към която и

Упражнение: Словесно преобръщане на полярността Read More »

Упражнение: Илюзия на филтрите

Голяма част от проблема с репликата „Нямам време“ е, че хората не знаят с какво точно да си запълнят свободното време. Ако пък знаят – нямат физическа, емоционална и ментална сила, за да го реализират на практика. Така, всички са „заети“ с хиляди глупости (които, спрямо филтрите, които са изградени, мозъкът убеждава, че са изключително

Упражнение: Илюзия на филтрите Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top