Търсене
Close this search box.

Информационни

Взаимодействие на вълните. Холограми.

взаимодействие на вълните Холограми.Интерференция. Дифракция. Движението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо! В статията разглеждаме различните явления, свързани с взаимодействието и разпространението на вълните. Интерференцията се получава в резултат на наслагване на две или повече вълни. От значение е вълните да се намират в една и съща част от пространството, за да могат да си взаимодействат.

Взаимодействие на вълните. Холограми. Read More »

Хиперсфера

Терминът „хиперсфера“ е въведен от Дънкан Сомървил. Представлява набор от точки в постоянно разстояние от дадена точка, наречена неин център, но изборът на център и радиус са семейство свързани вероятности, наречено… случайно търсене.

Хиперсфера Read More »

Сила и ефект на Казимир

В квантовата теория на полето ефектът на Казимир е налягането от привличането между две плоски, успоредни метални плочи, поставени много близо една до друга във вакуум. То се дължи на намаляването на обичайния брой виртуални частици в пространството между плочите.

Сила и ефект на Казимир Read More »

Триединство на отговорността ЕЛГО-ЛИО-Трансмутация

Нищо и Безкрайност са събрани в едно Цяло, намиращо се в пълен покой. В същото време всеки акт на мислене е предизвикана вибрация (движение) около този безкраен потенциал. Така в Нищото се оказва, че покой от гледна точка на линейното време няма. Всичко се движи, всичко вибрира…

Триединство на отговорността ЕЛГО-ЛИО-Трансмутация Read More »

Експеримент за двойния процеп (Йънг)

Този експеримент изиграва жизненоважна роля в приемането на вълновата теория на светлината в началото на ХIX век, противопоставяйки я на корпускулярната теория. По-късно откритието на фотоелектричния ефект (Хайнрих Херц, 1887) показва, че при различни обстоятелства светлината може да се държи така, сякаш е съставена от отделни частици. Тези на пръв поглед противоречиви открития спомагат да се отиде отвъд класическата физика, да се достигне до квантовата природа на светлината…

Експеримент за двойния процеп (Йънг) Read More »

АПР парадокс

Това е парадокс в смисъл, че приемането на някои на пръв поглед реалистични, но фактически грешни хипотези, води до противоречие. Тези хипотези са, че една „физична” теория трябва да е обективна (свойствата на наблюдаемите частици да съществуват независимо от това дали биват измервани) и локална (резултатът от измерване върху една частица да не влияе върху резултатът от измерването на другата).

АПР парадокс Read More »

Джон Калхун и мишият рай

През 1972 г. етологът – специалист по поведение на животните – Джон Калхун построява „рай“ за мишки – с красиви жилища и неограничена храна. Вкарва популация от осем мишки. Две години по-късно, мишките създават свой собствен апокалипсис. Експериментът, наречен Вселена 25 (Universe 25) е гигантска кутия, проектирана така, че да бъде „рай“ за гризачите. Джон

Джон Калхун и мишият рай Read More »

Дарил Анка и Башар. Ессасани.

https://youtu.be/bmkrENKwbrQ?list=PL2m7ow5jEP6oDs21VwTb2xEqktF1E8e8w От 1984 г. контактьорът Дарил Анка (САЩ) комуникира със забележително многомерно същество от бъдещето, наречено Башар. Комуникациите с Башар се ценят високо от американците и се считат за една от най-важните информации за планетата. Освен контактьор, Дарил Анка е и писател, режисьор и продуцент на филмите на собствената си компания Zia Films. Посветеният на

Дарил Анка и Башар. Ессасани. Read More »

Проявената Дуалност: един фотон – две състояния

https://vimeo.com/299532498 Версията, че двойката фотони се появява от Нищото е, за да си представим ДУАЛНОСТТА. Но това не е двойка фотони, а е един фотон в две състояния. Аналогично това може да се разгледа като делене на клетката – няма делене, а е една клетка – две състояния. Протон и електрон в атома не са

Проявената Дуалност: един фотон – две състояния Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top