Информационни

Холограмен образ и виртуални модели

Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Научното обяснение на това как чрез един пиксел (идея) и височестотно трептене творим и създаваме цялата си паралелна реалност…

Взаимодействие на вълните. Холограми.

взаимодействие на вълните Холограми.Интерференция. Дифракция. Движението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо! В статията разглеждаме различните явления, свързани с взаимодействието и разпространението на вълните. Интерференцията се получава в резултат на наслагване на две или повече вълни. От значение е вълните да се намират в една и съща част от пространството, за да могат да си взаимодействат. …

Взаимодействие на вълните. Холограми. Read More »

Хиперсфера

Терминът „хиперсфера“ е въведен от Дънкан Сомървил. Представлява набор от точки в постоянно разстояние от дадена точка, наречена неин център, но изборът на център и радиус са семейство свързани вероятности, наречено… случайно търсене.

Сила и ефект на Казимир

В квантовата теория на полето ефектът на Казимир е налягането от привличането между две плоски, успоредни метални плочи, поставени много близо една до друга във вакуум. То се дължи на намаляването на обичайния брой виртуални частици в пространството между плочите.

Триединство на отговорността ЕЛГО-ЛИО-Трансмутация

Нищо и Безкрайност са събрани в едно Цяло, намиращо се в пълен покой. В същото време всеки акт на мислене е предизвикана вибрация (движение) около този безкраен потенциал. Така в Нищото се оказва, че покой от гледна точка на линейното време няма. Всичко се движи, всичко вибрира…

Експеримент за двойния процеп (Йънг)

Този експеримент изиграва жизненоважна роля в приемането на вълновата теория на светлината в началото на ХIX век, противопоставяйки я на корпускулярната теория. По-късно откритието на фотоелектричния ефект (Хайнрих Херц, 1887) показва, че при различни обстоятелства светлината може да се държи така, сякаш е съставена от отделни частици. Тези на пръв поглед противоречиви открития спомагат да се отиде отвъд класическата физика, да се достигне до квантовата природа на светлината…

АПР парадокс

Това е парадокс в смисъл, че приемането на някои на пръв поглед реалистични, но фактически грешни хипотези, води до противоречие. Тези хипотези са, че една „физична” теория трябва да е обективна (свойствата на наблюдаемите частици да съществуват независимо от това дали биват измервани) и локална (резултатът от измерване върху една частица да не влияе върху резултатът от измерването на другата).

Джон Калхун и мишият рай

През 1972 г. етологът – специалист по поведение на животните – Джон Калхун построява „рай“ за мишки – с красиви жилища и неограничена храна. Вкарва популация от осем мишки. Две години по-късно, мишките създават свой собствен апокалипсис. Експериментът, наречен Вселена 25 (Universe 25) е гигантска кутия, проектирана така, че да бъде „рай“ за гризачите. Джон …

Джон Калхун и мишият рай Read More »

Дарил Анка и Башар. Ессасани.

https://youtu.be/bmkrENKwbrQ?list=PL2m7ow5jEP6oDs21VwTb2xEqktF1E8e8w От 1984 г. контактьорът Дарил Анка (САЩ) комуникира със забележително многомерно същество от бъдещето, наречено Башар. Комуникациите с Башар се ценят високо от американците и се считат за една от най-важните информации за планетата. Освен контактьор, Дарил Анка е и писател, режисьор и продуцент на филмите на собствената си компания Zia Films. Посветеният на …

Дарил Анка и Башар. Ессасани. Read More »

Проявената Дуалност: един фотон – две състояния

https://vimeo.com/299532498 Версията, че двойката фотони се появява от Нищото е, за да си представим ДУАЛНОСТТА. Но това не е двойка фотони, а е един фотон в две състояния. Аналогично това може да се разгледа като делене на клетката – няма делене, а е една клетка – две състояния. Протон и електрон в атома не са …

Проявената Дуалност: един фотон – две състояния Read More »

Scroll to Top