Упражнение: Самозалъгването – част 2

Направете си пълен списък на нещата, които не се получават. Направете аналинтез (в детайлен и глобален план кое как работи и как точно се отразяват всички детайли, когато са накуп) и проверете към кои принципи се съотнасят. Спазили ли сте принципите или сте ги нарушили? Кой е нарушеният принцип? Относно вашата филтрация, какво бихте направили, за да се променят нещата? Изпробвайте поне 5 варианта. Кой от тях води до най-бърза и точна промяна?

А сега направете аналинтез на останалите подобни примери:

  1. Така правят всички.
  2. Не се справям отлично, но съм доста добре. Нали все пак правя нещо.
  3. Нещата не са прекрасни, но нали вървя по пътеката.
  4. Признаването на фактите не е резултат. Считаме, след като сме достатъчно честни да признаем дадено събитие, това означава, че вече работим за поправяме за поправянето му или че дори сме го ов-ладели. Този модел на самозалъгване е един от най-опасните подводни камъни, защото води до зат-върждаване на филтрацията и маската, че работя и постигам, докато всъщност бездействам.
  5. Отлагането на събитието за по-подходящ момент. – води до самозалъгването, че ще го направим, като в момента, в който сме го отложили, вече сме го забравили като задача и усилие пред себе си.
  6. Твърдението „Правя всичко възможно“ – ако правя всичко възможно, винаги имам резултат. Ако ре-зултатът не е наличен, значи не са изчерпани възможностите. Изразът „Тук са възможни няколко варианта” означава, че предварително сме ограничили или спрели търсенето.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart