Търсене
Close this search box.

Разгръщане

Нека да изследваме всички начини, по които можем да започнем да се освобождаваме от ограничения, от остарели филтри, с които сме израснали, които са наши, но никога не са ни принадлежали, и да изпълним мисълта с нови идеи и нови перспективи, нови определения, които наистина позволяват свободата – да сме тези, които наистина сме.

Всеки един, без изключение, е абсолютно способен да има всяко нещо, което отговаря на честотната му вибрация, без да се налага да ощетява когото и да е (или себе си), за да го прояви. Това са огромните възможности на Източника…

Част от пъзела

800px_COLOURBOX2365239

Когато сте част от пъзела, която сте създали, носите отговорност и за паралелната си реалност и за форма-та, в която сте се създали, Защото точно в тази форма сте решили да изследвате създаденото от самите вас. По този начин на вашата честотна вибрация ще прилегнат и паснат и всички останали елементи на пъзела, които също си позволяват да бъдат формата, ограничението, в която са пожелали да се създадат и проявят, за да бъдат част от това единно взаимодействие. Ако се стремите към форма, непривична за избраното от вас изследване, не откривате своето място в голямата картина на пъзела. Така пречите и на образуването на голямата картина, която крепи и осигурява включването на всички елементи, от които е проявена. Личната Индивидуална Отговорност (ЛИО) да изследвате сътвореното от вас е част от Единената Лична Глобална Отговорност (ЕЛГО) към Източника като енергия и Всичко, което Е като проявление. Така вашата Отговорност за Отдаденост към картината на реалността, която променяте и творите всеки миг е свързана и с цялостната картина на общия пъзел на всички елементи.

Извън рамката

out

Така, за да съществувате изобщо, е нормално да има ориентация на посоката за изследване – навън от ограничението, навън от формата, която самите ние сме. От рамките на ограничението, което сме проявили като форма, смятаме, че не можем да се разгърнем и да видим общата глобална структура – все пак нашата задача е конкретно свързана с дадена тема и конкретно изследване. Това, обаче не е така. За да съществуваме самите ние, е редно всеки миг да се „отваряме“ до безкрайност и едновременно с това да се „свиваме“ до ограничението, което сме. Всеки момент ние самите сме честотен портал за връзка енергията на Източника, за да съществуваме в отделни кадри на тези моменти. Щом нещо се прави с вдъхновение и отдаденост към Всичко, което Е, то значи вибрирате на честотите на Източника. Тогава всичко се получава, проявява на мига, стават чудеса, немислими при ограничено мислене. Това е непрестанен портал за разгръщане до безкрайният потенциал на енергията. Проектирането на собствената ни холограма, която желаем да преживеем е свързана с това разтваряне в безкрайността на честотите и обратно „свързване“ с ограничението. Така ние винаги сме Източник, който милиарди пъти в секунда е в „ ченълинг“ с прояно избрана форма. Този избор е индивидуален и уникален за всяка форма. Така Проявяването е акт на мислене, избор за преживяване на едно ограничено защитно поле от самия Източник. Чрез тези избори на самите ограничени полета, се увеличават до безкрайност вероятностите за проявяване на Всичко, което Е. В този определен смисъл, всеки осъществява ченълинг Източика, както и с всичко останало. При това всеки миг за да проявява себе си и всичко останало… Която и да е от безкрайните вероятности, които са възможни, могат да бъдат проявени от Потенциала, в безкрайният миг Тук и Сега. Като Източни проявявате ограничението „себе си“, като все повече и повече отразявате мисълта за това, което сте. Като продукт на „ченълинг“, на медитация, регресия или прогресия, вие сте в един постоянен честотен портал с ограничението „себе си от името на Източника. Но също така сте и в постоянен портал с Източника от името на ограниченото „себе си“. В едновремието на Тук и Сега творите като източник себе си и чрез преживяването на себе си изграждате и създавате Източника. В картината на този динамичен пъзел се внасят непрекъснати промени, които създават илюзията за растеж, за развитие, учене и т.н. Тази „конструкция“ на ограничението „холограма“ се гради всеки миг чрез промени в дифракционната решетка. Всяка мисъл за различие в ограниченото „себе си“, докато преживявате дадена реалност, е илюзията за идентичност. Това отговаря на онова, за което се мислите, но е символ, идея за преживяване на незнание чрез средство, което се определя като личност. Тази проекция, която е резултат от ченълинг с Цялото, отразява тема, която предварително избрана. Това е изследване дадено състояние от конкретната перспектива на самата личност. В резултат на процеса ченълинг, всеки сам проектира себе си в едновремието на трансмутация, ЕЛГО и ЛИО. В резултат от ченълинг, се добива задълбочено разбиране за същността на всичко съществуващо, на всяка холограма. Тогава всеки може да „обучи“ себе си да гледате на себе си като индивидуалната идентичност, за която се мисли. От гледната точка и перспективата на Потенциала, всяка холограма е ефирна – светлина, дошла от себе си, която непрекъснато променя своята форма. Това непрестанно преобразяване в различни форми всеки миг, предоставя възможността всеки и всичко да изразява себе си по най-различни начини, като създава преживяване за пространство и време, приемственост и промяна. По този начин всеки и всичко ПРЕОТКРИВА СЕБЕ СИ от всевъзможни различни гледни точки – всеки миг – отново и отново, в транса на безкраен ченълинг, честотен портал на разгръщане до безкрайността от честоти в себе си – Източника.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top