Търсене
Close this search box.

Законите на играта Живот

Влиянието и действието на Магнитара променят организирането и протичане на живота. Това е е процес, който е индивидуален за всеки обитател на земята. Предишните честоти на ограничение водеха до статичност и задържане на развитието. Всяко нещо изглежда крайно и изчерпаемо. Това усещане за лимит, макар и илюзорно, действаше като спирачка и блокировка на развитието, като дава  възможност и за контрол. Води до желание за борба, за оцеляване, конкуренция нараства и стига до агресия. Сега вече новото разбиране води до заключенията, че енергията е безкрайна неизчерпаема река, в която всичко трепти и вибрира. Всичко е Потенциал от възможности, в момента Тук и сега, в един-Е-ние-то на Всичко, което Е…

Всичко е Потенциал от възможности, в момента Тук и сега, в един-Е-ние-то на Всичко, което Е…

1. Посока

Не се търси сигурност като опорна точка, а на баланс на отдаденото приемане. При отдаване към Всичко, което Е, със сигурност сме готови да приемем и отдадеността на всичко към нас. Каквото излъчиш, това и ще получиш.

2. Времето

Времето е илюзорна представа на собствените ни избори Тук и Сега. Всичко – и минало и бъдеще зависи от сегашния ни моментен избор. Това е фокус към бъдещето с увереността на ясния резултат, който вече е реализиран. Миналото се променя също в съответствие с този избор. Така границите на времето се събират около сферата на Избора и се определят от него и посоката на отдаденост – дали ще се разгърнем към безкрайния потенциал или ще се фокусираме егоцентрично върху себе си…

3. Вдъхновението

Вдъхновението – благодарност и радост от това, че можем да творим реалността си, отдадени към Всичко, което Е. Любовта като пълна отдаденост ни трансмутира в люботворящи Творци на Всичко, което Е. Не се търси контрол и манипулация, а

В-ДЪХ-НОВ-Е-НИЕ в ЕДИН-Е-НИЕ

4. Търсене и приемане

Търсене и приемане на честотите на Потенциала, ЕЛГО и ЛИО (единената глобална и лична индивидуална отговорност) стават основата на неповторяемата промяна. Триединството на спираловидния безкраен, неповторяем в повторението си акт става фрактален модул на съществуването на Всичко, което Е. Досегашният биполярният модел на противопоставяне, на добро-зло, бяло-черно и т.н. се заменя от безкрайния кръговрат на енергията (бутилка на Клайн). Всеки е в неразривна мигновена връзка, с което и да е друго.

Всеки развива ограничението си, търсейки в себе си всички останали и изследвайки останалите като себе си. Споделеност и свързаност, отдаденост и приемане, без контрол и притежание. Всеки има право да има право. Всеки притежава и предимствата си, и техните полярности, които са отново предимства. Този цикъл съществува и е вечен, безкраен…

5. Всичко се променя…

Всичко се променя, с изключение на тези четири закона. Всеки е и Всичко, което Е, и Творецът на собствената си реалност, и Изпълнителят, преживяващ себе си… и Пътят, и Източникът, и Животът… и силата стремяща се да ги допълни и противопостави, като полярност в единството и като единение в полярността…

към всички статии

1 thought on “Законите на играта Живот”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top