Търсене
Close this search box.

Лингвистично-вълнова генетика

Руско научно изследване, пряко или непряко, обяснява явления като ясновидство, интуиция, спонтанни и отдалечени актове на изцеление, самолечение, утвърждаващи техники, необичайна светлина/аура около хора (по конкретно духовни учители), влиянието на ума върху метеорологичните условия и др. В допълнение, изследването дава доказателства за изцяло нов тип медицина, при която ДНК може да бъде повлияна и препрограмирана чрез думи и честоти без изрязване и замяна на отделни гени.

Самата идея за възможността ДНК да бъде препрограмирана се основава на разбирането, че градивният елемент на Вселената не е твърдата материя, а нелокални енергийни вълни; частици, които могат да бъдат твърди и стабилни в пространството в една минута и да се разпръскват в следващата като вълни в пространството, където могат да бъдат наблюдавани на повече от едно място по едно и също време. ДНК, разбира се, е молекула, но тя е изградена от елементарни частици, които имат двойствената характеристика на вълна–частица, което означава, че могат да бъдат повлиявани както във форма на вълна, така и в материална форма.

Какво се случва, когато овладеем знанията от квантовата физика по отношение на частиците и ги приложим към биологията?

За да илюстрира потенциала на Вълновата Генетика, която променя ДНК със звукове, д-р Пьотр Гаряев разказва за проведено в Торонто, Канада, изследване, при което изследователи дават отрова на група от плъхове, за да навредят на панкреаса им. Контролната група от плъхове развива диабет и умира малко след това. Другата група от плъхове получава генетична информация чрез лазер, която е насочена към стимулиране на нов растеж и регенериране на повредените панкреасни клетки. Тази група оцелява и техните панкреаси започват да функционират отново. Д-р Гаряев, твърди, че има два метода за подпомагане на хората да удължат живота си с помощта на тази технология.

  1. Взимат се стволови клетки от пъпната връв на новородено дете на човек, както и тъкан от плацентата. След това с помощта на лазер той прочита информацията от тези тъкани. След това д-р Гаряев превръща тази информация в звук и го записва като MP3 файл, който да се слуша от този човек всеки ден.
  2. Д-р Гаряев говори за това, че ние живеем в холографски информационен свят и че тези данни са достъпни за всички. Той заявява, че “притежава технологията да се свързва с холограмата на човек”. Това се прави като се прочете холографската информация на новородено дете и тя се пренесе върху възрастен или болен човек, като по този начин му се даде възможност да се регенерира, да се възстанови и дори да обърне процеса на стареене.

“Живите хромозоми функционират точно като холографски компютри с помощта на ендогенна ДНК лазерна радиация.” – казва Гаряев и обяснява:

Това означава, че при вълновата генетика могат да се модулират определени честотни модели върху лазерен лъч и по този начин да се повлияе върху честотата на ДНК, а оттук и на самата генетична информация. Тъй като на базисно ниво основната структура на ДНК-алкалните двойки и основната структура на езика са едни и същи, не е необходимо декодиране на ДНК.

Тези концепции и идеи не се отнасят само до хората, а могат също така да се прилагат и за растенията. В друг експеримент екипът взима растения, които са били увредени на хромозомно ниво. На повредените хромозоми на едната група от растения е говорено с помощта на “точно определен алгоритъм” чрез генератор на различни езици. При другата група растения е ползвана същата методика, само че използваните думи са били напълно случайни. Първата група от растения оздравяват и се възстановяват, докато втората група продължава да се влошава.

Ние вече сме виждали ефекта, който нашите мисли и думи могат да имат върху водните кристали и не можем да не започнем да спекулираме, че те също имат пряко влияние върху структурата на нашата ДНК.

Тъканта на Вселената е вибрация и думите носят със себе си честотата на намерението. Тези експерименти ни помагат да запомним, че не живеем в свят на твърда физическа материя и ДНК, като молекула, очевидно също притежава вълнова структура, която може да се променя по различни начини.

Лингвистично-вълнова генетика

DNA Quantum Wave

  1. Квантово-менталната природа на гените. Текстово-речевите модули на ДНК

Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят. Защото всичко във вашия свят e свързано. И махът на крилата на пеперудата се чува като грохот във фините светове. Какво ли пък е въздействието на вашите постъпки, мисли и чувства?

Възлюбената Гуан Ин, 24 юни 2011 г

Защо започнахме разговор именно за генетиката? Как може да бъде свързана тя с проблемите на духовното и нравственото израстване на човека?  И какво ново може да се каже в този чисто биологичен отрасъл на знанието, след като в 1968 г. Ф. Крик и М. Ниренберг получиха Нобеловата премия за откриване на механизмите на генетичното кодиране?

В действителност изследванията на Ф.Крик не дадоха отговор на много въпроси, например:

–    По какъв начин толкова сложни биосистеми „се свиват“ до относително прости хромозоми и се „разгръщат“ до големи организми?

–    Как да се обясни ситуацията, при която 98% от генома се смята за „боклук“ или за„гробище“ на вирусните геноми;

–    Съвсем неразбираема е ситуацията, при която 2% от кодиращата ДНК на човека(които са останали покрай 98-те процента така наречен „боклук“) са се оказали твърде близки до същите 2% кодираща ДНК на свинете, магаретата, мухите и др. и каква е функцията на така наречените „мълчащи“ гени?

Отговори на тези и много други въпроси дава новото направление в класическата генетика, наречено лингвистично-вълнова, или квантовата генетика. Нейното развитие е свързано с името на забележителния руски учен, доктор на биологическите науки, академик в РАЕН и РАМТН, Петр Петрович Гаряев.

Кратка библиографска справка

гаряев

Петр Гаряев е роден в гр. Перм, учи в биологическия факултет на Пермския Държавен Университет. В трети курс му е предложено да се премести в биологическия факултет на Московския Държавен Университет, в катедрата по молекулярна биология. След завършването на МГУ започва аспитантура и след три години защищава кандидатска дисертация, посветена на изучаването на структурата и физико-химията на един от най-сложните белтъци. От 1984 год започва изследване в областта на новите направления по генетично кодиране и в 1994 год създава ново направление в генетика – Вълнова генетика, а след това Лингвистично-Вълнова Генетика. В 1997 год защищава дисертация по тази тема в МГТУ на името на Бауман по линия на ВМАК. Избран е за академик на РАЕН и РАМТХ и за член на Ню-Йоркската Академия на Науките. През 2001 – 2002 г е поканен да работи в Канада(Торонто), където още веднъж експериментално потвърждава правилността на основните идеи на Лингвистично-Вълновата Генетика. През 2013 год създава ООО Институт по Квантова Генетика.

По мнението на ỳчения основната грешка на традиционната теория за работата на генетичния апарат е, че работата на генома се разглежда само на веществено ниво. Това доведе до безумна намеса в генетичния апарат на живите организми, развитието на генното инженерство и, като следствие, създаването на генно-модифицирани организми(ГМО) и използването им за свръхпроизводство на ГМ-продукти за хранене. Следствие от това е също така създаването на така наречените „синтии“ – бактерии с изкуствен геном. В Мексиканския залив синтиите убиват всичко живо, включително и хората от крайбрежието. Това носи огромни печалби на шепа милиардери, от една страна, но, от друга страна, по убеждението на ỳчения, това може да доведе човечеството до трагичната перспектива за постепенен генетичен колапс и тотално израждане. И не само на човечеството, но и на всичко живо на Земята.

Преодоляването на тази ситуация е възможно с използването на лингвистично-вълновата генетика, която позволява да се погледне по нов начин на проблема за развитието на човека и на живота на Земята като цяло, да се разбере отговорността на всеки не само за неговото здраве и благополучие, но и за благополучната еволюция на планетата.

Косвено потвърждение за важността на тези изследвания са думите на доктора на медицинските науки, академикът от РАМН В.П. Казничеев, който твърди, че в еволюционното развитие на човечеството се очаква не прогрес, а регрес „ако не се роди интелектуално-духовна идея, издигаща нацията нагоре при усвояването и прогнозирането на Планетата, нейната глобализация и космизация, при усвояването  не само на етернофизическите, квантовофизическите, но и на биоквантовите механизми на паметта, интелекта, новите системи за връзка, ако не бъдат намерени особеностите на конфликтите на бактериално-вирусните и протозойните организации, които разединяват човешкото тяло, конфликтите при хроничните, инфекциозните, вирусните, протозойните и др. процеси, то епидемията на хроничните заболявания ще расте. Това също е жив свят, това също е  космос – това е космогиничен проблем“.

Особеното в на подхода на П.П. Гаряев към изследването на функциите на хромозома и принципите на генетичното кодиране, се състои в използването на последните достижения на лазерната физика, холографията, солитониката, теорията на квантовата нелокалност. Такава методологическа платформа позволява на ỳчения да получи съвършено уникални резултати.

П.П. Гаряев доказа, че работата на генома се осъществява на две  нива – веществено(класическата генетика изследва само това ниво) и полево. При това именно полевото ниво се явява определящо. По-голямата част от информацията се съдържа в ДНК във вид на вълни. И тази информация се управлява именно от онези 98% гени „боклуци“.

Изследванията на П.П. Гаряев се базират на гениалните предвиждания на руските учени А.Г. Гурвич, В.Н. Беклемишев и А.А. Любишчев, изказани още в 20-те години на XX столетие, за полевата природа на хромозома.

П.П. Гаряев, А.А. Берьозин и А.А. Василев стигнали до извода, че генетичния апарат е подобен на биохолографичен компютър, който задава програмата за формиране на организма. Именно на полево ниво е записана информацията, определяща на какъв етап от делението на оплодената яйцеклетка от едни, до този момент напълно еднакви клетки, започват да се формират например ръчичките на детето, а други дават начало на формирането на нервната система. Тази информация се съхранява в генома, тя пък може да се сверява и да се пренася в пространството и времето. Аналогията с работата на компютъра е пълна, тъй като „ДНК-компютърът“ може не само да запазва, сравнява и пренася вече записаната информация, но и получава нова информация, включително емоциите от гласовата реч. Тези функции се осъществяват с помощта на солитонните и лазерните полета, изработвани от самите хромозоми. Способността на ДНК да приема такава информация може да предизвика сериозни изменения в организма, например оздравяване, или обратно, заболяване и дори гибел( в зависимост от характера на информацията). Нашите гени  могат да спират напълно стареенето, да регенерират тъкани и органи, да противодействат на неизлечими заболявания, да съживяват паметта на организма за здравото му състояние и т.н.

По какъв начин се реализират всички тези функции в ДНК?

В хода на многодишните изследвания П.П. Гаряев отделил няколко механизма на генома, които разкриват тайната на необикновените, по-точно на неизвестните до скоро на науката способности на генома.

Първият механизъм е лингвичността, т.е. текстовия характер на генетичните програми(при процесите на биосинтез на белтъчини) в реален, а не в метафизически смисъл. Пояснението на този атрибут може да стане със следния пример. Книгата е, от една страна, хартия, вещество. Но когато четем, я възприемаме с очите си като отражение на светлинна вълна. Така и ДНК представлява, образно казано, видеолента, която се проиграва от нашите клетки и тъкани. Ако при четенето се получи срив, могат да израстнат например не пет пръстта, а шест.

Чуждестранните изследователи(в частност, Нобеловия лауреат Люк Монтание), след нашите учени(П.П. Гаряев, Г.Г. Тертишни, А.А. Берьозин и А.А. Василев), също откриха сходство между човешката реч и квази-речта на ДНК, които изпълняват едни и същи функции – управление и регулиране, и имат същия принцип на изграждане, задават речевите програми за построяване на организма(подобно на компютърните програми). Разликата е само в това, че, по мнение на учените, те работят в различни мащаби – ДНК действа на ниво организъм, а обикновената реч – на ниво социум.

В речта на ДНК има неизчерпаем запас от „думи“ и способност за възприемане не само на отделни думи, но и общия смисъл на информацията. При това няма значение на какъв език се оказва въздействието. Има значение само съдържанието на речта, в зависимост от което може или да стане възстановяване на разкъсаните, повредените вериги на ДНК, или, обратно – повреждане и разрушаване на ДНК вериги.

Фантомът на ДНК

Изводите, които се натрапваха след поредицата експерименти над апарата на наследствеността, тоест ДНК, потресоха даже самите учени-биохимици. Оказа се, че след насилствена смърт гените не се разрушават напълно, а оставят фантом, който носи някаква информация. И този фантом съществува като  съсирек от изхвърляна от клетките ни информация около 40 дни! След това изчезва. Но не съвсем. Информацията, заложена в генетическия апарат на човека, никога не изчезва безследно…

Това беше сензация. Защото на никого от учените-биохимици и генетици не се е отдавало така дълбоко да надникне в светая светих на природата на човека.

Ирина Мастикина,  “Съвършено секретно”

Фантомни болки

Едва ли има някой, който да не знае за тези явления. Да речем, човекът няма ръка, а тя го боли, сякаш си е на мястото както преди. На друг извадили зъб, а болката – особено при промяна на времето – просто продължава. По аналогия с фантомните болки, а и фантомът на смъртта, нещо подобно може да се случи и след изземане на зародиша от майката (при аборт). Известни са случаи, когато такива жени, когато настъпвало времето за раждане на вече несъществуващото дете, чувствали контракции. Може да се предполага, че това било не друго, а проявяване на действието на фантома на плода – аналогично на фантомите на ДНК, получени при опитите на групата на Гаряев. Та нали след разпадането на “вълновия скелет” на  фантома остават неговите честотни обвивки. А на какво са способни те все още не се знае.

Извод: мисълта на Твореца, записана в ДНК, е неунищожима. И именно фантомите потвърждават, че човек не умира. Нищо не изчезва безследно. Остава информационен „запис“, като поле и може би то е безсмъртно.

Тайната на живота

Още в средата на осемдесетте години, докато работи в Института за физико-технически проблеми АН СССР над изучаването на свойствата на ДНК, старши научният сътрудник Пьотр Гаряев и неговите колеги получават удивителни резултати, в които отначало никой не повярвал. Дотолкова невероятни неща ставали по време на опитите, които наглед били съвсем прости. Учените вземали ДНК от  щитовидната жлеза на теленце – цяла, не разрушена, поставяли я в кюветата на спектрометър “Малверн” и я облъчвали с лъч … червена лазерна светлина. При това фотоните на лазера, взаимодействайки с ДНК сякаш изобразявали свойствата на препарата. Например, ако молекулата на ДНК притежавала определена способност за движение, то това движение оказвало влияние на поведението на фотоните. След това учените правели графики, от които по формули получавали различните параметри на молекулите. Опитвали се да разгадаят тайната на програмирането на живота: как два микроскопични набора хромозоми от мъжки и женски полови клетки “ръководят” издигането на грамадното “здание” на биологичната система, което се строи от тухличките на живота – белтъците.

Може да се каже, че работели  до пълно изтощение. И веднъж, след безкрайна поредица изследвания, измъчени, случайно измерили спектъра на празното място, на което преди няколко минути се намирал препарат от ДНК, а сега стояла чиста кювета. Не е трудно да си представим тяхното удивление, когато лъчът на лазера се разсеял, както и в предишния опит, сякаш на пътя му имало невидима преграда. Получил се такъв спектър, сякаш  в празното пространство както и преди, се намирала ДНК!

“Това не може да бъде! – в един глас заговорили учените. – Навярно приборът се е счупил!” И едва след десетилетие, като продължил експериментите с клетъчните ядра вече в друг академичен институт, Гаряев разбрал какво именно е открил лазера в “празното”. Това била научна сензация!

– Тогава аз с колегите разтопих в кюветата клетъчни ядра и записах на спектрометъра какво става с тях – разказва докторът на биологическите науки, академик на Руската академия на медико-техническите науки, ръководител на група експериментатори Пьотр Петрович Гаряев. – След това махнах кюветата, но лазерният лъч отново се натъкна на нещо. Както успяхме да установим по-късно, това беше фантомът на умрялата ДНК.

По време на топенето на ядрата бил направен някакъв “запис” на информация от разтопените ядрени клетки на ДНК. Най-вероятно фотоните, разсеяни от молекулите на ДНК, се локализират (задържат) в металните стени на кюветното отделение на прибора и образуват своеобразен фантом, в който е фиксирана определена информация. След нашия опит спектрометърът “Малверн”, който мислехме за неизправен, регистрира фантома около 40 дни. Не е изключено след този срок да остава някакъв “вълнов скелет” от свръхлеки частици, но за неговата регистрация се изискваха още по-чувствителни прибори, с каквито ние не разполагахме …

Принципното устройство на генетичния апарат на всички живи същества е приблизително еднакво, твърди Гаряев. Затова процесите, които стават при разрушаване на наследствените програми слабо се отличават от тези при теленцето, пиленцето или човека. Не е изключено такъв фантом да остава и след смъртта на всеки от нас. Възможно е той да остава години, десетилетия в по-фина форма. За нейното определяне се изисква много сложна  и точна апаратура, която засега няма нито в Русия, нито зад граница.

Не е тайна, че в някои закрити лаборатории на света се извършват чудовищни експерименти и над генетичния апарат на човека: смесват неговите хромозоми, да речем, с хромозоми на свиня, и получават нещо. Разбира се, това е нарушаване на всякакви научни етични норми. Но опитай се да хванеш за ръка такива “учени” и да ги спреш. … Болшинството генетици знаят до какво могат да доведат подобни опити, затова не рискуват да ги правят даже на животни. Страшно е да си представиш какви чудовища биха се получили при смесване на хромозомите. … Макар, че фактически трансгенното инженерство от началото на 90-те години прави това. …

Какво да кажем, изкушението е много голямо. Доброволци да пострадат за науката у нас и в Русия винаги е имало. Било то генетици, биолози или биохимици. Не жалят себе си. Особено ако става дума за генетичния апарат на човека. Едно такова “камикадзе” се оказа колегата Гаряев. Той изследва с лазерен лъч хромозоми от собствената си сперма. След това върна лъча в резонатора на лазера, разшири лъча на лазерното излъчване и сам попадна в пространството на неговото действие. Фотоните, превърнали се в радиовълни (това е най-новият научен факт, открит от групата на Гаряев неотдавна),  считали информацията от хромозомите на учения в съда и мигновено се стоварили на експериментатора. Той веднага почувствал страшна слабост и едва не загинал. Даже оказалият се редом с Гаряев усетил на себе си пагубното въздействие на радиовълните. Самочувствието му се влошило. Но към края на вечерта болката и прилошаването му се прекратили. Колегата на Гаряев, дал за експеримента своите хромозоми, умирал в течение на още 10 дни. Температурата му се покачила до 41 градуса. Нямал сила даже пръста си да помръдне – толкова отслабнал. Не можел нито да яде нито да пие. Сам не знае как се измъкнал. … Да обясни този феномен също никой не може – в нашата наука има твърде много непознати неща. Защо например биоинформацията на даже собствения наследствен материал оказва на човека такова влияние? Но Гаряев има някои съображение в това отношение. Наистина, само хипотетични.

– Когато започнах да анализирам случилото се предположих, че нашият приятел от вълните на своето ДНК в кюветата е получил някаква непонятна команда с която на организма му е било трудно да се справи. Слава Богу, всичко се размина. Наистина, след известно време повторихме този експеримент. Но толкова тежки последици вече нямаше. Нима бяхме придобили вълнов имунитет?

СПИН и грип

Представяте ли си – вълнов имунитет! Какво широко поле за нови идеи и открития! Как например днес се опитват да предотвратят едно от най-страшните вирусни заболявания – грипът? Със серуми. А вирусът на грипа, както и вирусът на СПИНа, притежава способността да се видоизменя. И организмът не познава “новите” вируси. Обикновено болестта поразява човека ако вирусът е попаднал на строго определени места в клетките и хромозомите – така наречените “места за кацане”. Според Гаряев, вирусите имат система за “радарна насочване”, същите тези вълнови излъчвания и радиовълни, благодарение на които те лесно разпознават района на внедряване в хромозомите.

Но ако изкривим сканиращото поле на вируса, то и неговата хромозома няма да узнае своето място за кацане и ще се “приземи” на друго, безопасно за човека място. Никакво заразяване няма да възникне. С помощта на вълновата генетика могат да се създадат лъжливи места за кацане, с което Гаряев и неговите колеги се занимават сега.

– Вместо да се вкарват стотици милиони долари в създаването на ваксини, които не работят и анти-СПИН-програми, хайде да се заемем с вълновите свойства на генетичния апарат на вируса. Изкуствено ще въведем в него, знаейки спектралните му характеристики, “замъгляване” и така ще развалим неговата система за насочване. А можем и да изменим в организма на човека  местата за кацане или да създадем лъжливи такива и вирусът ще греши. И всичко това ще правим с полетата, които сега изучаваме с помощта на лазерната апаратура, която използваме сега. Дайте ми вируса на грипа. Аз ще снема от него спектъра, ще узная какви вълни излъчва, а след това ще създам изкуствено излъчване, което го обърква. И в самия разгар на грипа скоро ще можем да сложим в джоба си компактен включен излъчвател и готово: вирусът няма да ви въздейства – нито вирусът на СПИН, нито на грип, нито на херпес …

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Търсене
Close this search box.

Нови статии

Упражнения

Вдъхновения

Медитации

Shopping Cart
Scroll to Top